ಕನ್ನಡ.ಕಾಂ

Tag: ಪರಿಚಯ

ಮೇರು ಪ್ರತಿಭೆ ಪುತಿನ

ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದ ಮೇರು ಪ್ರತಿಭೆ, ಪುರೋಹಿತ ತಿರುನಾರಾಯಣಯ್ಯೆಂಗರ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್, ಅಥವಾ ಪುತಿನ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪುತಿನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ...

Read more

ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ

ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಒಬ್ಬ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ, ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ...

Read more

ಕನ್ನಡದಾಟ್ಕಾಂ ಸಂಗೀತ

Computer Man

Recent News

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?