ಕನ್ನಡ.ಕಾಂ

Tag: Kannada

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಕನ್ನಡದ ನಾಡಲ ಕನ್ನಡದ ನುಡಿಯಲಕನ್ನಡಿಗರೆದೆತರದ ತೆರೆಯಲ ಬೆಳೆಯಲಬೆಳಕು ಹರಿಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಇರುಳು ಕವಿಯಿತು ಇಲ್ಲಿನಾಡ ಹೆಗಲೇರಿಏಳಿರೋ ಏಳಿರೋ ನಾಡ ಬಲಿ ಬೇಡಿರೋಎಲ್ಲೊಲುಮೆನೂಕೂಡಿ ಬಂದೊಲುಮೆ ಕಾಯಿರೋಬಾಳ್ ಕನ್ನಡ ತಾಯ್ಏಳ್ ...

Read more

ಕನ್ನಡದಾಟ್ಕಾಂ ಸಂಗೀತ

Computer Man

Recent News

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?